Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2018 19:45

Trong veo
nắng nắng
trong veo
Gió hơi hơi thở
mây theo theo
tình
Trời xanh
xanh
đến lặng thinh
Nắng tan tan
phố
giật mình mình rơi


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010