Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 07:37

Giữa trưa đổ trận mưa rào
Để con bói cá lộn nhào xuống sông
Giọt rơi xước cánh phượng hồng
Cây bàng xoè tán đứng bồng cơn mưa
Em về thăm mái trường xưa
Tiếng đàn trộn gió đong đưa lá gầy
Chạm tay khe khẽ vào cây
Tháng năm mưa nắng đã trầy tên nhau


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012