Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:47

Vườn đông
ngậm hạt
sương gầy
Tiếng chim lột lá
dán đầy
nhân gian
Mùa xuân mặc
áo đạo tràng
Dốc
chênh chênh
thoát
nắng tràn
không không


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010