Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:41

Ai về gõ nhịp cuối trời
Ta nghe lốc cốc gọi lời viễn du
Từ nơi nào của thiên thu
Hay là từ cõi u mù xa xăm
Phải chăng em trở về thăm
Đàn xưa mòn mỏi còn nằm chơ vơ
Nửa khuya máu dậy trào thơ
Xạc xào lá rụng hững hờ trăng thu


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012