Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 09:23

Mặt trời Đà Lạt tháng tư
Soi nghiêng lá biếc, xanh từ trời cao
Rừng thông đứng vẫy tay chào
Lòng riêng còn lại lời lao xao tình
Mắt ngời bên đoá hoa xinh
Áo bay giữa phố Hoà Bình mùa reo
Câu thơ lục bát ai gieo
Để bao thương nhớ vượt đèo người ơi

Bồi hồi tiếng, ngọng nghịu lời
Tháng tư về ngắm mặt trời ngày xưa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012