Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:21

Mây xanh trời
đẹp nắng hồng
Bỗng mưa
như gái chưa chồng
vui vui
Mặt hồ lún
giọt bùi ngùi
Ngậm hương vàng cúc
phố gùi
mưa mưa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010