Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 20:25

Người đi
gieo lộc vườn chùa
Vô tình hái
một hạt mưa
cõi đời
Rừng u
khép lại
tiếng mời
Nhành tay
heo héo bầu trời
trong trong


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010