Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 07:40

Trăng leo lên dốc đổ tràn
Cúc quỳ nở hết rực vàng mùa xưa
Gió xô động lá nghiêng mưa
Bầy chim se sẻ mới vưa trốn đông
Vết nhăn dòng chảy nến hồng
Rượu chờ chúc phúc nụ hồng mím môi
Ngoài kia đêm muộn dần trôi
Lá rơi gõ tiếng xuống đồi chờ ai


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012