Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:40

Bạn đi trời bỗng
mưa mưa
Nguyên Tiêu
tiêu ánh trăng xưa
tiếng đàn
Rượu thơm
tay rót
tràn tràn
Vắng người tri kỷ
đêm
man man dài


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010