Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:13

Em đi phương nảo phương nào
Tiếng con chim vịt chạm vào mặt sông
Rơm vàng rối tóc bềnh bồng
Lúa xanh con gái ngoài đồng ngậm hương
Lỗ chân trâu cọng cỏ vườn
Tôi về sợ rụng hạt sương mùa màng
Bờ tre con quốc kêu vang
Đi đâu, em đổ nắng tràn bến xưa
Ngẩn ngơ thấy gió ngỡ mưa
Đi đâu đi đẩu tôi vừa về đâu?


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012