Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 20:17

Đêm xuân
đuối mộng đường quê
Qua sông
Mường Mán
tôi về đã khuya
Tàu dừa
ai chẻ sợi
chia
Sân ga
đổ bóng đầm đìa
trăng trăng


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010