Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 08:40

Khom lưng mẹ bước giật lùi
Bàn tay cắm mạ niềm vui ruộng đồng
Giữa trưa đứng bóng nắng hồng
Thấy trời trong ruộng bềnh bồng mây bay
Nước phèn lạnh cóng móp tay
Lúa xanh thẳng lối hẹn ngày ngậm bông
Nâng niu mẹ ẵm, cha bồng
Đất mềm chân cứng, gánh gồng nắng mưa
Từ trong bùn đất – gió đưa
Mồ hôi thành ngọc hạt vừa toả hương
Mẹ cha cùng với quê hương
Cho tôi cắp sách đến trường - yêu thương
Cảm ơn đất ruộng hoa vườn
Cảm ơn gian khổ đoạn trường mẹ cha
Cảm ơn hạt gạo quê nhà
No cơm, ấm áo vươn ra nước ngoài
Xin đừng bỏ đất ruộng cày
Công thành danh toại hôm nay tôi về


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012