Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2017 09:48

Câu thơ lục bát đẩu đâu
Rưng rưng đứng dưới vườn trầu mẹ quê
Chốn xa con chưa kịp về
Cô hàng xóm đợi tóc thề rụng thưa
Tiễn mẹ, trời đổ cơn mưa
Cô dâu chưa cưới tuổi vừa tàn thu
Đầu làng rụng tiếng mù u
Giữa thôn khói quyện lời ru gom chiều
Con đi làm rớt câu “Kiều”
Suốt đời mẹ chắt mẹ chiu xuống mồ
Con thành một kẻ hồ đồ
Thành người bất hiếu tội đồ nhân gian
“Đã dốt mà học làm sang”
Muốn làm thể nghiệm thi đàn văn nhân
Đẩu đâu lục bát xa gần
Sôi cơm chín lửa gieo vần tiếng quê


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012