Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:08

Bóng ai... ngậm ngải tìm trầm
Qua đèo Eo Gió nỗi trầm luân chao
Lên Đà Lạt ngắm hoa đào
Mặt trời hừng đỏ dụi vào mù sương
Núi nằm hở ngực toả hương
Cơn mưa ngược dốc, mây vươn thác nguồn
Cây Dó thơm gái làng buôn
Thạch cầm gõ nhịp, suối cuồn cuộn ngân


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012