Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:27

Lá nghiêng tóc rẽ tay lùa
Rung rinh cành phượng gió đùa tiếng ve
Em về nhớ một hàng me
Ta về đêm bỗng đổ nhoè bóng ta
Mùa xưa người đã đi qua
Rưng rưng về lại tình đà phai hương
Bâng khuâng vấp tiếng trống trường
Hồn ta té ngã hạt sương mùa đầu


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012