Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:20

Ướt nhèm đỏ rực góc trời
Rơi, lăn giọt nóng không lời mà đau
Mặt trời nhồn nhột ngực nhau
Áo bay trắng quá thánh màu tinh khôi
Ôm ghì cặp vở cắn môi
Nhoè trang nhật ký thả trôi dòng mùa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012