22/09/2020 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt phượng

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:20

 

Ướt nhèm đỏ rực góc trời
Rơi, lăn giọt nóng không lời mà đau
Mặt trời nhồn nhột ngực nhau
Áo bay trắng quá thánh màu tinh khôi
Ôm ghì cặp vở cắn môi
Nhoè trang nhật ký thả trôi dòng mùa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Mắt phượng