Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:31

Nhìn trong ngọn lửa Ta Bà
Như bao chiếc lá la đà dưới trăng
Trời đông ánh chớp khêu đèn
Rong chơi với bóng đã nhăn nếp ngày
Thắp nhang cúi lạy cuộc say
Phận mình đã trót lưu đày chốn thơ
Thượng thừa ngôn ngữ bạc phơ
Dấn thân đến tận bến bờ hạ lưu
Nhá nhem đứng giữa tồn lưu
Sông kia dòng chảy phải cưu mang bờ

Thắp nhang lạy, chạng vạng thơ
Hai tay giũ bụi sáng tờ kinh thi


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012