Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 20:37

Nhớ ai nhớ áo lụa vàng
Nhớ thu đến sớm đông tàn hạ phai
Nhớ ai quảy gánh sương mai
Cong vành nón lá so vai cõng chiều
Ngày vui nhớ lúc buồn hiu
Trời xanh nhớ đất đổ liều cơn mưa
Cây cao nghiêng bóng cho vừa
Nhớ trường về lại đổ thừa tiếng ve
Thị thành nhớ một luỹ tre
Nhớ thời áo trắng hạt me thòm thèm
Nhớ em, ngày bỗng nhớ đêm
Nhớ vầng trăng rớt bên thềm môi trao


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012