Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:48

Đường cong bật bão sóng gầm
Đường cong gian khổ thăng trầm chiến tranh
Gió khô nắng cháy vẫn xanh
Từ đường cong ấy đã thành máu xương
Đường cong của mẹ, quê hương
Đường cong cây trái trong vườn, ông cha
Đường cong lượn xuống nguyệt tà
Đường cong vươn dậy nở hoa mặt trời

Dù đi khắp bốn phương trời
Đường cong tổ quốc suốt đời trên vai


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012