Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 13:54

Tháng tư dốc đứng reo mừng
Thơm Đà Lạt nhớ trong từng hạt sương
Tháng tư nghe lá xanh vườn
Cành căng trái chín tơ vương nụ hồng
Lăn xuống đồi những quả thông
Nắng qua phố nhỏ cũng trồng cây si
Ôi em, ngõ tuổi dậy thì
Tiếng thạch cầm chảy ướt mi chiều tà
Từ em khóc buổi chia xa
Cầm tay Đà Lạt hôn Đà Lạt say
Tháng tư đỏ vạt nắng bay
Vầng mây đắm đuối buốt tay ngón gầy
Tiếng chim chạm một vết trầy
Hàng cây không gió mà đầy giọt rung
Guitar chầm chậm đêm chùng
Tháng tư điệp điệp trùng trùng tháp hoa
Con đường Hoàng Diệu ai qua
Cam Ly thác bỗng vỡ oà bụi mưa
Hoa Tường Vi dưới hiên xưa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012