Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 07:28

Kính dâng hương linh nhà thơ Hoàng Cầm

Đây rồi cái lá Diêu Bông
Đây rồi cái lá phiêu bồng xa xăm
Sông Đuống đưa người về nằm
Tình thơ ai thả hạt rằm mà say
Tiếng đàn đứt sợi nắng bay
Giữa đời với rượu mà say cùng chiều
Diêu Bông cái lá phiêu diêu
Diêu Bông cái lá tình yêu ẵm bồng
Diêu Bông
Diêu Bông
Tang bồng
Thẩn thơ cuống rạ ngoài đồng chị ơi...!
Chiếc lá
Chiếc lá
Rơi rơi
Chỉ còn đây với
người đời Diêu Bông


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012