Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:50

Ta về
với
dốc sông Lô
Với
đêm Đà Lạt
với
hồ cầm xưa
Đẫm mình
với
những cơn mưa
Với
tình bè bạn
với
vừa vừa
say


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010