Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 09:05

Mây qua biển cát chiều nay
Mưa xa về muộn để gầy áo sương
Gió xô bỏng xước cành thương
Trổ hoa giữa cõi vô thường cát ơi
Gió lên lốc cuốn rối bời
Động lòng rêu phủ tháp Hời sử thi
Đêm nghiêng rượu hót tràn ly
Mắt ai hoang dại trăng tỳ ngực xưa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012