Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:57

Một hôm đá
chạm vào nhau
Phực lên ánh lửa
về
sau phía tàn
Một hôm
cây rụng lá vàng
Gõ gõ vào đá
lời
man man
tình


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010