Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:12

Chổi quê quét tiếng dậy thì
Ai gom lá đốt khói đi xanh vườn
Nắng làm căng những giọt sương
Để tôi thức dậy lộn đường sáng nay
Cám ơn chú mực ngủ say
Nó không sủa được giữa ngày người dưng
Thập thò chân bước ngập ngừng
Qua rào ăn trộm chút gừng tình yêu
Dậy thì yêu, dậy thì liều
Tại vườn lá đổ muôn chiều, tại thu
Chổi quê tiếng quét như ru
Đã mòn đến cán vẫn ngu ngơ tình


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012