Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:08

Bắc thang đến tận khuya rằm
Gõ cung Nguyệt Quế hỏi thăm chị Hằng
Dưới trần đám trẻ dung giăng
Có đám áo rách đi ăn mày chiều
Có kẻ ghét, có người yêu
Tuổi thơ mơ chỉ, một điều - bằng nhau
“Thằng Bờm ôm chiếc mo cau
“Nắm xôi” đem đổi nỗi đau giữa ngày
Suốt đời mưa nắng cầm tay
Suốt đời hạt ngọc mượn vay dung dằng


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012