28/11/2020 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuya rằm

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:08

 

Bắc thang đến tận khuya rằm
Gõ cung Nguyệt Quế hỏi thăm chị Hằng
Dưới trần đám trẻ dung giăng
Có đám áo rách đi ăn mày chiều
Có kẻ ghét, có người yêu
Tuổi thơ mơ chỉ, một điều - bằng nhau
“Thằng Bờm ôm chiếc mo cau
“Nắm xôi” đem đổi nỗi đau giữa ngày
Suốt đời mưa nắng cầm tay
Suốt đời hạt ngọc mượn vay dung dằng
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Khuya rằm