Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:54

Thành kính về ngã ba Đồng Lộc

Thắp nhang trước mộ người dưng
Mà nghe rưng rức trong từng thịt da
Thắp nhang trước mười nụ hoa
Cúi đầu thành kính ngã ba anh hùng
Sinh ngày riêng, giờ chết chung
Mười tên, tuổi ngọc sống cùng thời gian

Linh thiêng cong nén hương tàn
Tôi về xin nhận họ hàng người dưng


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012