Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:37

Tháng giêng nghe hát câu Kiều
Trầm hương rượu nguyệt, Nguyên Tiêu rót tràn
Bà tôi chống gậy dạo làng
Nhớ mùa hoa Gạo hai hàng bông rơi
Đình làng toả khói à ơi
Ngói âm võng tiếng bao đời nghìn xưa
Lời Đông Phương mật ngữ mưa
Câu kinh vô lượng mới vừa vang vang
Tôi về thứ bảy muộn màng
Bà lên cõi Phật tôi bàng hoàng tôi


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012