Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 20:43

Chưa nâng
chén ngọc kịp mời
Mà ta
líu lưỡi ngọng lời
yêu thương
Tay cầm một
đoá quỳnh hương
Tinh mơ
go gõ
vô thường nhớ ai


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010