Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:19

Lá vàng lưu luyến sau vườn
Tay ai cầm chỉnh trút sương trước nhà
Mưa hương hay bụi phấn hoa
Thì ra em mới về qua ngõ gầy
Hoàng hôn vệt nắng đã trầy
Tên ta thành sẹo hàng cây sân trường
Bước chân sỏi vỡ yêu thương
Gió rưng rức xoá con đường dấu xưa
Kéo cong vạt áo đổ thừa
Kéo dài nỗi nhớ chưa vừa để quên
Câu thơ ai nỡ bắt đền
Ngày xưa chẳng nói giờ chênh vênh rồi
Tiếng chim khản giọng sau đồi
Chờ em ra lượm tình tôi lá vàng


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012