Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:21

Hồ Tây vỗ cánh Sâm Cầm
Hồ Gươm nhả tiếng dương cầm rùa thiêng
Lá sen hứng nụ sương thiền
Tiếng chuông Trấn Vũ vấp miền tịch liêu
Trăng nằm võng mái phố rêu
Sông Hồng trôi chiếc bùa yêu chòng chành
Nầy em tóc biếc hương chanh
Tôi còn chút nắng để dành hong khô
Còng lưng gió, đạp xích lô
Chở đêm tắm nguyệt hư vô chở người
Chở bao tiếng khóc chuỗi cười
Nguyên Tiêu đứng thả cõi mười phương bay


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012