Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:05

Tắc kè gọi suốt đêm thâu
Cà phê nở trắng trên đầu trăng nghiêng
Cây đêm - xoè bóng dịu hiền
Đỏng đa, đỏng đảnh xuống miền Bazan

Gió đêm - thổi buốt đại ngàn
Như đê - ngàn ngựa lên đàng tung đuôi
Tắm đêm - Sơn Nữ và gùi
Trăng đê - loã thể ngủ vùi - giai nhân

Chim đêm - mắt cú tần ngần
Tôi đêm - thức dậy rần rần thịt da
Ơi em - vườn nguyệt đầy hoa
Cà phê trắng cả đồi xa - lũng gần


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012