19/09/2020 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm rừng

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:05

 

Tắc kè gọi suốt đêm thâu
Cà phê nở trắng trên đầu trăng nghiêng
Cây đêm - xoè bóng dịu hiền
Đỏng đa, đỏng đảnh xuống miền Bazan

Gió đêm - thổi buốt đại ngàn
Như đê - ngàn ngựa lên đàng tung đuôi
Tắm đêm - Sơn Nữ và gùi
Trăng đê - loã thể ngủ vùi - giai nhân

Chim đêm - mắt cú tần ngần
Tôi đêm - thức dậy rần rần thịt da
Ơi em - vườn nguyệt đầy hoa
Cà phê trắng cả đồi xa - lũng gần
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Đêm rừng