Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 20:05

Dòng sông thả mộng
xanh từ
thuở ấy
Phong ba
trầm tích đoá quỳnh
hạt chuông
Đêm cất vó
nửa vầng trăng
cá quẫy
Vớt lên
chiếc lá
phía quê
đầu nguồn


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010