Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 17:01

Ta ngồi với nghĩa địa thơ
Giọt thiên thu rớt ướt tờ kinh thi

Ta và thơ, ly chạm ly
Mảnh gương trước mặt soi gì cho nhau

Ta về trắng một toa tàu
Cô đơn đầy chuyến nghe đau vạt chiều

Và ta với một tình yêu
Mê thơ đắm đuối tự kiêu hãnh lời

Thơ là tâm thế - thơ ơi
Trầm hương hoà rượu để mời - say thơ

Ta ngồi ôm nghĩa địa thơ
Nghe thiên thu rớt ướt bờ cổ thi


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012