Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:39

Đưa tay bụm vốc sương mù
QUàng vai Đà Lạt lời ru thông chiều
Trời xanh sợi khói liêu xiêu
Người, hoa, hương, nắng; đổ liều vào nhau
Nhón chân ngó núi một màu
Trong trong, biêng biếc đỏ au má nàng
Bên đồi sót đoá quỳ vàng
Cầm bông cúc dại chưa tàn mùa xưa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012