Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:50

Đưa tay bụm núm cồng chiêng
Mà nghe âm vọng ngược triền núi xanh
Tiếng chim nao... cạ xước cành
Lượm hòn sỏi nhỏ để dành thương nhau
Thương nhau về vá nỗi đau
Nỗi đau về nhớ thương nhau cạn đời
Dấu chân lạc phố sương rơi
Từ trong ngực núi gõ lời cồng chiêng


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012