Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 16:59

Mái rêu phố Hội chạm đầu
Cơn mưa bất chợt Chùa Cầu trú chân
Bên em mắt biếc phù vân
Sông Thu sóng vỗ tần ngần đám mây
Tần ngần tôi đứng như cây
Tần ngần cây bỗng trút đầy mùa bay
Tần ngần nên gió heo may
Tần ngần tay nắm bàn tay tần ngần


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012