Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:45

Ta ngồi nếm gió, nếm mưa
Nuốt trăng ừng ực đã chưa... bạn bè
Ao làng lún tiếng lá tre
Về qua vườn khế mà nghe thòm thèm
Nhớ như mưa tạt ướt thềm
Cởi trần ném áo về quên tuổi mình


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012