Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:00

Dã quỳ vàng nắng chang chang
Dã man em đẹp bên hàng dã nhân
Sợ đau vạt cỏ nhón chân
Có gã láu cá tần ngần đứng trông
Con sâu cắn nát nụ hồng
Vẫn nở lặng lẽ bềnh bồng ánh dương
Có gì như thể hơi sương
Có gì đọng lại cuối vườn mùa đông


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012