Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:13

Gió từ đâu…
thổi ngọn lành
Mạ non như sóng
lật vành
nón quê
Luỹ tre
cong xuống bờ đê
Thương đàn cò trắng bay về
vườn xưa


Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010