Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:36

Sóng sánh à, sóng sánh ơi
Bẹ cau gió thổi đẫm lời ca dao
Từ hương, hương vút lên cao
Từ mây rút xuống hứng vào giọt mưa
Em về nghiêng nón - dạ thưa
Tiếng chim cầm nắng ngậm vừa nụ xuân


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012