19/09/2020 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm nắng

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 08:36

 

Sóng sánh à, sóng sánh ơi
Bẹ cau gió thổi đẫm lời ca dao
Từ hương, hương vút lên cao
Từ mây rút xuống hứng vào giọt mưa
Em về nghiêng nón - dạ thưa
Tiếng chim cầm nắng ngậm vừa nụ xuân
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Cầm nắng