Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 16:54

Tiếng chim hót tuổi mười lăm
Áp tai xuống đất ta nằm nghe mưa
Gót nào gõ xuống đường xưa
Hương Giang sóng ngực cũng vừa rằm thu
Chuông Thiên Mụ vọng công phu
Vầng trăng y bát bụi mù thuyền nan
Tịnh Tâm mấy độ sen tàn
Cầm tay chiếc lá thả vàng sông trăng


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012