Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 20:40

Quê tôi cửa sông nước hai
Khi đàn chim mía sớm mai gọi bầy
Mẹ tôi một gánh Don đầy
Dẻo vai rao bán đó đây xa gần
Đường làng hẻm phố… dấu chân
Tiếng rao mời gọi tảo tần nắng mai
Ngọt lòng hương lúa giêng hai
Ngâm mình dưới nước miệt mài bắt Don
Áo tơi bạc thếch hoa mòn
Gióng mây tưa sợi vẫn còn tình quê
Bao năm chốn cũ quay về
Bếp xưa lạnh ngắt bốn bề mẹ ơi
Gánh Don mẹ gánh đất trời
Nuôi con ăn học một thời đó đây
Rưng rưng chạm gánh Don gầy
Mẹ không còn nữa ui đầy nhớ thương


Nguồn: 99 bài lục bát (thơ), Nguyễn Tấn On, NXB Văn học, 2012