Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 07:33

Đâu rồi...? quần lĩnh yếm nâu
Vườn xưa thơm ngát lá trầu xanh giêng
Qua đò rớt lúm đồng tiền
Lặn tăm nắng đỏ bên triền sông quê
Dế kêu xước cỏ bờ đê
Bầy chim se sẻ mới về hôm qua
Lộn mùa ngồng cải thưa hoa
Nằm nghe sấu rụng la đà trống không
Gió cạ nắng xước mặt sông
Luỹ tre nghiêng ngả ẵm bồng cơn giông
Chị tôi bước vội theo chồng
Để mưa trầy xước mấy vồng khoai lang


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012