Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 14:14

Như đêm vỡ bóng trăng tà
Như rừng rụng tiếng la đà rơi rơi
Lời ru lạnh cóng à ơi
Nghe chim gõ kiến vọng lời cây khô
Gió đêm chạm gỗ tượng mồ
Rừng đêm xào xạc mơ hồ lá nghiêng
Bóng đêm chiếc bóng mùa riêng
Có con đom đóm bên triền rừng xưa
Về nghe lòng đổ cơn mưa
Trăng rừng dáng hạc người xưa chợt về


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012