Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 08:09

Phượng về từ cõi hư không
Hay là từ cõi cỏ hồng biếc mưa
Phượng giờ vẫn ở phố xưa
So vai phượng đứng giữa trưa nắng vàng
Âm vang từ buổi kinh tàn
Ta nghiêng vai xuống hai hàng phượng xưa
Có con chim nhỏ dậy trưa
Sớm mai hót muộn cho vừa yêu thương
Phượng về lối khuất thiên đường
Ta đi bỏ lại phố phường lặng câm


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012